نرخنامه

نرخ پرینت

سیاه سفید:

  • تک رو ۳۰۰ تومان
  • پشت و رو ۴۸۰ تومان

رنگی:

  • تک رو ۱۰۰۰ تومان
  • پشت و رو ۱۶۰۰ تومان

 

نرخ صحافی

  • طلق و شیرازه ۳۰۰۰ تومان
  • فنری و طلق ۶۰۰۰ تومان
  • گالینگور ۲۵۰۰۰ تومان